rus. eng.    

 

:: AVALEHT ::

:: TEGEVUSALAD ::

  :  Raudtee-ehitustegevus

  :  Üldehitus-ja remonditööd

  :  Elektriinstallatsioonitööd 

  :  Palkeehitised

  :  Puitalused

:: REFERENTSID ::

  Raudtee-ehitustegevus

  :  Palkeehitised

  :  Puitalused

:: KONTAKT ::

 

 
 Teeme igasuguse keerukusega elektriinstallatsioonitöid. Oleme osa ehitusest.

OÜ Aleksander-Ehitus on Tehnilise Järelvalve Inspektsiooni poolt kantud elektritöödega tegelevate ettevõtjate registrisse. Oleme seadnud eesmärgiks pakkuda ettevõtetele nende elektripaigaldiste käidukorraldust, ehitus- ja remonttöid.

OÜ Aleksander-Ehitus spetsialistid nõustavad Teid kõigis elektriga seotud küsimustes (liitumine elektri-võrguga, ehitus, seadmete valik) ja ka telekommunikatsiooni alastes küsimustes (telefonikeskjaamad, ISDN-, andmeside- ja Internetiühendused).